New England
Friday, March 1, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Statevs. TBA
 @ Alerus Centerlocation
Saturday, March 2, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Statevs. TBA
 @ Alerus Centerlocation
Sunday, March 3, 2019
Monday, March 4, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Boys Varsity Regionalsvs. Dickinson Trinity
Tuesday, March 5, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Boys Varsity Regionalsvs. Dickinson Trinity
Wednesday, March 6, 2019
Thursday, March 7, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Boys Varsity Regionalsvs. Dickinson Trinity